12 Mayıs 2013 Pazar

Kolon-Satır Bazlı Şifreleme (Column Level Encrypyion) - Bölüm 2


Bir önceki 1-Şifreleme(Encryption)Esasları – Bölüm 1 isimli bölümde şifreleme seviyeleri, çeşitleri, şifreleme mekanızmasını tetikleyecek nesneleri ve bu nesneleri koruyacak Master Key’leri konu etmiştik. Bu bölümde ise SQL Server 2012 içerisinde 2 çeşit şifreleme yönteminden birisi olan Kolon veya Satır Bazlı Şifrelemeye (Column-Level Encryption) odaklanacağız.
Column-Level Encryption yöntemiyle kolon bazlı verileri şifreleyebilir bunların hem memoryde hem de diskte şifreli olarak tutulmasını sağlayabilirsiniz. Böylece veriler temel okuma taleplerinde şifrelenmiş olarak görünecek. Yazmak istendiğinde ise normal yollarla giriş yapılamayacak.
Veriler üzerinde çalışabilmek için şifreleme mekanizmasını tetiklemede kullandığımız nesnelere her okuma ve yazma işleminde kesinlikle ihtiyaç vardır.
Eğer şifrelemek istediğiniz alanlar çok fazla değilse ve bu alanlar SQL ifadelerinizde çok fazla geçmiyorsa şifreleme metodu olarak Column-Level Encryption’ı tercih etmek isteyebilirsiniz.
Her yazma/okuma işlemi, mekanızmanın çalışması için kullanılan password,certificate,symmetric key,asymmetric key nesnelerine ihtiyaç duymakta. Veri sadece nesneye özel fonksiyonlar yardımıyla şifrelenip çözülebilir. Bu çalışma şekli kolon sayısı çoğaldıkça paralel olarak programlama yükünün de artmasına sebep olacaktır.
Encrytion işlemi herhalukarda hem TDE(Transparent Data Encryption) hem de Column-Level Encryption yöntemlerinde serverın yükünü arttıracaktır. Eğer gizlemeniz gereken alanlar varsa size iki sorum olacak:

Ne kadar gizlemek istiyorsunuz?
Veritabanının ne kadarını gizlemek istiyorsunuz?

Eğer veritabanında küçük bir bölüm çok önemliyse ve temel bir SELECT komutu ile bile görünmesini istemiyorsanız. O zaman birazdan üzerinde konuşacağımız Column-Level Encryption metodunu tercih etmeniz daha doğru olacaktır.
Metotlar arasındaki ayrıntılı karşılaştırmayı ilerleyen bölümlerde yapıyor olacagız. Şimdi Column-Level Encrytion yöntemine odaklanalım ve örneklerimizi bu bölümde değişkenler üzerinden verelim. Örneklerimde aynı mantıkta scriptler kullanıp aralarındaki farklılıklara odaklanmanızı amaçlıyorum.
Şifrelemede kullanılan nesneler Password,Certificate,Symmetric Key, Asymmetric Key dir. Bu nesneler yardımıyla bir çok şekilde şifreleme yapılabilir. Bu durumu msdn deki şu resim güzelce açıklamakta. Bu resimdeki kesiksiz oklar genel şifreleme kombinasyonunu göstermekte. Dışarıdan içeri doğru hiyerarşi gözetilerek farklı kombinasyonlarla da ilerlenebilir.


Bu resme bakarak örneğin şunu söyleyebilirim;
Verilerin şifrelenmesi için “Symmetric Key” kullanılır. Bu Symmetric Key’in korunması için bir “Asymmetric Key” kullanılabilir. Bu Asymmetric Key’in korunması için ise bir “Password” belirtilebilir. Buda ne böyle diyebilirsiniz.  Bu kombinasyonlardan sadece bir tanesiydi. İsterseniz sadece bir “Password” yardımıyla da şifreleme mekanizmasını çalıştırmanız mümkün.
Şimdi tek tek bu nesneler önceki bölümde açıkladığımız mekanizmalar içerisinde nasıl kullanılıyor bir göz atalım. Daha sonra bunları yukarıdaki kombinasyonları oluşturmak için karma bir şekilde kullanacağız.
1-      T-SQL Fonksiyonu
Arkaplanda verileri 128 bitlik bir anahtar yardımıyla koruyan TRIPLE DES algoritması kullanılır. Bu yöntemle  metni şifrelemek için EncryptByPassPhrase fonksiyonu, şifreli metni çözmek için DecryptByPassPhrase fonksiyonu kullanılır. Her iki fonksiyon da en az 2 en fazla 4 parametre ile çalışmaktadır. Örneğin EncryptByPassPhrase fonksiyonuna encrption için kullanılacak bir şifre ve gizlenecek metin verilerek encription sağlanabilir. Şifrelenmiş metin ile birlikte ek bir bilgi daha tutmak isterseniz diğer iki parametreyi de doldurmanız gerekecek. Tabiki metni çözmek istediğinizde belirttiğiniz şifreye ve bu ek bilgiye ihtiyacınız olacak. Aksi taktirde metni çözmek istediğinizde sonuç NULL dönecektir.
Fonksiyonlarda kullanılan parametreleri kısaca açıklayıp bir örnek üzerinde test edelim.
@passphrase :
                      Encryption için kullanılacak herhangi bir şifredir.Fonksiyon şifrenin karmaşıklığını kontrol etmez. Veritipi olarak nvarchar,char,binary,varbinary veya nchar kullanılabilir. Sistem bu şifreden arkaplanda bir symmetric key elde eder.
@cleartext :
                      Gizlemek istediğimiz temiz metin. @passphrase parametresinde kullanılan veri tipleri aynen burada da geçerli.
@chippertext:
                      Encrption sonucunda elde edilmiş varbinary tipindeki değerdir. Veri tipinden dolayı büyüklüğü en fazla 8,000 byte olabilir.
@add_authenticator:
                      Temiz metin ile birlikte ek bir bilgi daha tutmak istersek bu parametreye int tipinde 1 değerini atamalıyız. Örnek olarak müşterilerin isimlerini TC kimlik numaraları ile birlikte gizleyebiliriz. Böylece metni çözmek için her iki bilgiyi de zorunlu kılmış oluruz.
@authenticator:
                      Metin ile birlikte gizlemek istediğimiz veridir. Bu durumda yukarıdaki örneğe göre TC kimlik numarasına tekabül ediyor.
Şimdi her iki fonksiyonu da bir örnek üzerinde görelim


DECLARE @veri varchar(max),
          @sifreli varbinary(max),
          @cozulmus varchar(max)

---
SET @veri='Temiz metin'

SET @sifreli = 
EncryptByPassPhrase('pass@word1',         --@passphrase
                          @veri,                    --@cleartext
                          1,                        --@add_authenticator
                          'ekBilgi')           --@authenticator


SET @cozulmus=
DecryptByPassPhrase(
                          'pass@word1',        --@passphrase
                          @sifreli,            --@cleartext
                          1,                        --@add_authenticator
                          'ekBilgi'            --@authenticator
                          )
SELECT
     @veri as 'Girilen Veri',
     @sifreli as 'Sifrelenmis Hali',
     @cozulmus as 'Cozulmus Hali'

Bu örnekte fonksiyonların işleyişine odaklanalım diye değişkenler üzerinden ilerledik. Gerçek hayat örneğinde tablodaki gizlemek istediğimiz kolonları bu fonksiyonlar yardımıyla şifreleyebilir ve şifreli sonucu varbinary bir kolona basabiliriz. Böyle bir örneği mekanızmaların tümünü inceledikten sonra yapıyor olacağız.
Kolon veya satır bazlı şifreleme (Column-Level Encryption) kapsamında kullanılan 4 mekanıznın ilki olan T-SQL Functions yöntemini incemiş olduk. Yazıyı çok fazla uzatmamak için Certificates, Asymmetric Keys, Symmetric Keys isimli diğer 3 yöntemi de bir sonraki bölüme bırakıyorum.

Faydalı olması dileğiyle.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder