12 Mayıs 2013 Pazar

Şifreleme(Encryption) Esasları – Bölüm 1


Firmalar müşterileri, personelleri, finansal geçmişleri ve stratejileri ile bilgilerini yetkisiz gözlerden korumak için birçok seviyede çeşitli adımlar atabilmektedirler. Veri tabanı yönetim sistemini göz önünde bulundurarak, örneğin müşterilerin kredi kartı numaralarının bulunduğu bir tabloyu ele alalım. Bu tablodaki güvenlik bakımından risk oluşturmayacak kolonları genel kullanıma açmak için kolayca, kredi kartı kolonunu içermeyecek bir view tanımlayabilir ve istenilen yetkilendirmeyi bu view üzerinden yapabiliriz. Ancak bu sandığımız kadar ciddi bir koruma sağlamayacaktır.
Sadece view’e SELECT yetkisi verdiğimiz bir Local Admin kullanıcısı rahatlıkla SQL Service’i durdurabilir ve sysadmin rolüne sahip olduğu başka bir servera bu veri tabanını taşıyabilir. Dolayısıyla yaptığımız yetkilendirmenin hiç bir anlamı kalmaz.

Datalar bizim için gerçekten çok önemliyse ve bu tarz taşıma işleminde bile kolayca okunamamasını istiyorsak o zaman daha cesur adımlar atmamız gerekir. Bu adımlar “Data Encryption” yani veri şifreleme kapsamındaki adımlardır.

Encryption çeşitli seviyelerde ve şekillerde yapılabilen maliyetli bir işlemdir. Bu maliyet bakım, performans ve geliştirme gibi konuları kapsamaktadır. İlerleyen yazılarımda yeri geldikçe yöntemler arasındaki karşılaştırmalara da yer vermeyi planlıyorum.

Bu konuyu bir kaç bölüme ayırmayı düşünüyorum. İlk bölümde şifreleme esaslarını kuş bakışı inceliyor olacağız. Sonra sırasıyla bir kolondaki verilerin şifrelenmesi(Column-Level), databasein tümden (Transparent Data Encryption) dosya seviyesinde şifrelenmesi ve bu yöntemlerin maliyetlerinin karşılaştırılması gibi konuları içeren bölümleri hazırlamayı hedefliyorum.

Encryption(şifreleme) ilk olarak SQL Server 2005 ve SQL Server 2008 ile birlikte yeni özelliklerle desteklenmeye başlandı. Peki, son durumda SQL Server 2012 Encryption konusunda nelerle karşılaşıyoruz bir bakalım.

Genel olarak veri güvenliği şu 3 seviyede sağlanabilir:

1-      Windows Level
Microsoft, Windows 2000 işletim sistemi ile birlikte veri şifrelemesi konusunda bir API yardımıyla destek vermeye başladı.  Data Protection API (DAPI) isimli bu kütüphane sayesinde geliştiriciler kullanıcı bilgilerinden türetilen bir anahtar(symmetric key) sayesinde verileri şifreleyebiliyor ve bunları aynı anahtarla çözebiliyor durumdalar. Crypt32.lib isimli bu kütüphaneye C:\Windows\System32 altında Crypt32.dll içerisinden erişebilirsiniz. Şifreleme için CryptProtectData fonksiyonu, çözmek için CryptUnprotectData fonksiyonunu kullanmanız yeterli. .NET developer olan arkadaşlar yine bu dll’i kapsülleyen ProtectedData class’ı altındaki ProtectedData.Protect ve ProtectedData.Unprotect metotlarını kullanarak kullanıcı bilgilerini temel alan bir şifreleme yapabilirler.

2-      Server Level
MSSQL Server servicei kurulurken Windows DPAPI tarafından Service Master Key oluşturulur. Bu key master veri tabanındaki Security düğümü altında bulunan Symmetric Key klasörünün içinde yer alır. Sys.symmetric_keys sistem viewi yardımıyla ne zaman oluşturulduğu ve kullanılan algoritma ile ilgili bilgileri şu şekilde görüntüleyebiliriz.
SELECT *
FROM sys.symmetric_keys
WHERE name = '##MS_ServiceMasterKey##';

Service Master Key tamamen kaldırılamaz. Ancak yeni bir key üretilmesini sağlayabilirsiniz.
ALTER SERVICE MASTER KEY REGENERATE

Bu keyin ileride kullanılmak üzere yedeği (Backup) alınabilir.
--Backup Service Master Key
     BACKUP SERVICE MASTER KEY
     TO FILE = 'c:\birYol\service_master_key'
     ENCRYPTION BY PASSWORD = 'pass@word1';

Gerektiğinde bu yedekten dönülebilir(Restore).
--Restore Service Master Key
RESTORE SERVICE MASTER KEY
FROM FILE = 'c:\birYol\service_master_key'
     DECRYPTION BY PASSWORD = 'pass@word1';

“Service Master Key”, veri tabanı üzerinde üreteceğimiz “Database Master Key” i şifrelemektedir. Bu nedenle yedeğinin tutulması oldukça önemlidir. Aksi halde bir felaket durumundan sonra şifrelenen veri tabanlarına bir daha erişilemeyebilir.

3-      Database Level
Her database tek bir “Database Master Key” e sahiptir. Verileri şifrelemek için kullanacağımız Certificate ve Asymmetric Key’leri bu anahtar yardımıyla şifreleyip koruyabiliriz.

Eğer Certificate ve Asymmetric Key’leri oluştururken nasıl şifreleneceğini belirtmezsek otomatik olarak bunların korunması için “Database Master Key” kullanılır.

“Database Master Key”, “Service Master Key” tarafından korunan bir Symmetric Key’dir. Bu key AES_256 algoritması ve kullanıcı tarafından belirtilen bir password yardımı ile korunur.

DMK, Key elde edilmek istenen database üzerinde şu script ile oluşturulur.

CREATE MASTER KEY
ENCRYPTION BY PASSWORD ='pass@word1'
               
                               Database Master Key’i görmek için. İlgili database üzerinde şu script kullanılabilir.
SELECT *
FROM sys.symmetric_keys
WHERE name='##MS_DatabaseMasterKey##'

Güvenlik seviyelerine ve bu seviyelerde hangi keylerin kullanıldığına bir göz attık.  Şimdi de verileri şifrelemek için kullanacağımız yapılara ve şifrelemeyi tetikleyecek mekanizmalara bir göz atalım.
Şu 4 çeşit yapı sayesinde veriler şifrelenebilir:

1-      Password:
a.       Belirleyeceğimiz güvenli bir parola yardımıyla. Örneğin “pass@word1”

2-      Symmetric Key
a.       Veriler tek bir binary key yardımıyla şifrelenip çözülebilir.

3-      Asymmetric Key
a.       Bu yapıda private key ve public key bulunur.
b.      Public key şifreli metin ile paylaşılan bir anahtartır.
c.       Private key ise özeldir, paylaşılmaz.
d.      Her bir key ya sadece şifreler ya da sadece şifreli metni çözer.

4-      Certificate
a.       Şifreleme işlemi sertifika yardımıyla da yapılabilir.
b.      Sertifikalar kişilerin, cihazların ve hizmetlerin kimlik bilgilerini tutar.
c.       Dijital imza ve priavate key ile konuşacak public key bilgisini barındırır.

Veri şifreleme mekanizması şu 4 yolla(fonksiyonlar) çalıştırılabilir:

1-      T-SQL fonksiyonu
                               EncryptByPassPhrase    - DecryptByPassPhrase

2-      Asymmetric Keys
                               EncrypByAsymKey         - DecryptByAsymKey

3-      Symmetric Keys
                               EncrypByKey                     - DecryptByKey

4-      Certificates
                               EncrypByCert                    - DecryptByCert

Genel olarak Sql Server 2012 içerisinde 2 çeşit Encryption(şifreleme) yapılabilir:

1-      Column-Level (kolon veya satır seviyesinde)
a.       Veriler fonksiyonlar yardımıyla şifrelenip çözülebilir. Diskte ve memoryde şifreli halde durur. Database başka bir serverda normal yollarla açılıp kullanılamaz.
b.      Bu yöntem kullanılacaksa client tarafındaki scriptlerin değişeceği unutulmamalıdır. İlgili fonksiyonların sql ifadelerinde kullanılması gerekecektir.
c.       Güvenlik bakımından düşünürsek; bilgileri herkesin gözünden saklamış oluruz.
d.      Bu yöntemle sadece gerekli alanları şifreleyebiliriz . Böylece CPU’ya çok fazla yük binmemiş olur. Indexler hızla bozulsa da az sayıda alan üzerinde kullanıldığında sistem TDE ye göre daha performanslı çalışılır.

2-      File – Level (dosya veya database seviyesinde)
a.       Burada yapılacak şifreleme Transparent Data Encryption (TDE) olarak bilinmektedir.
b.      Veriler server dahilinde normal şekilde görünür. Yani sadece pagelere yazılırken şifreli yazılır. Bilgiler belleğe şifresi çözülerek çıkartılır. DB ye erişen herkes bilgileri temiz haliyle okuyabilir. Ancak database başka serverda direk açılıp kullanılamaz.
c.       Verinin boyutu şifrelendikten sonra artmaz. Ancak indexlerin bozulma hızı normale göre çok yüksektir. Database genelinde bilgiler sürekli şifrelenip çözüldüğü için CPU kullanımı %5-%10 oranında artar. CPU ve IO sıkıntısı çeken makinelerde kullanılmamalıdır. İlerde belirteceğim nedenlerden dolayı server genelinde de performans kaybına sebep olabilir.

Bu bölümde güvenlik seviyelerine, şifrelemede kullanılacak yapılara, şifreleme mekanizmasını tetikleyen fonksiyonlara ve SQL Server içerisinde kurulabilecek şifreleme yöntemlerine çoğunlukla teorik olarak değinmiş olduk.

Bir sonraki bölümde Column-Level (Kolon veya Satır Bazlı) şifrelemeye odaklanıp verileri yukarıda belirttiğimiz fonksiyonlar yardımıyla nasıl şifreleyeceğimizi ve bu şifreli verileri nasıl çözebileceğimizi örneklendirmiş olacağız.

Pratiğin daha ağır bastığı ilerleyen yazılarda görüşmek üzere,

Faydalı olması dileğiyle…

1 yorum:

  1. Çok Güzel ve Türkiyede çok bilinmeyen bir konuya değinmişsiniz. Anlatım İçin Teşekkürler.

    YanıtlaSil